Zoeken
Uw polis
0118 421 420

Heeft u een klacht?Uiteraard doen wij, iedere dag weer, ons best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Bent u echter niet tevreden over onze dienstverlening, dan vragen wij u dit zo snel mogelijk aan ons te laten weten. Wij luisteren naar u en zoeken naar een passende oplossing. U kunt uw klacht persoonlijk, telefonisch, schriftelijk of via e-mail: info@dgavlissingen.nl aan ons kenbaar maken.

 

DGA lost het voor u op!

 

Alle klachten worden zo spoedig mogelijk, en in ieder geval binnen 14 dagen, door ons behandeld. Vindt u dat wij niet naar tevredenheid op uw klacht hebben gereageerd, dan heeft u de mogelijkheid om uw klacht voor te leggen aan:

 

Klachteninstituut Financiële                                                                        

Dienstverlening (KiFiD)                                   

Postbus 93257                                                 

2509 AG ‘s-Gravenhage                                 

Telefoon: 0900 – 355 22 48                          

Internet: www.kifid.nl                                        

Aansluitnummer: 300.015159

De Graaf Assurantiën en Financieel Adviseurs bv
Govert Flincklaan 53
4383 WB  Vlissingen

Postbus 5086
4380 KB  Vlissingen

Telefoon: 0118 - 421 420 
Fax : 0118 - 421 438 
E-mail: info@dgavlissingen.nl

K.v.K. nummer: 54330297

De Graaf Assurantiën en Financieel Adviseurs is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder vergunningnummer: 12041256.

  

Onze openingstijden zijn: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Afspraken buiten kantooruren zijn uiteraard mogelijk.

 

Grotere kaart weergeven